Autor Subiect: PM.Cap3. BAZA LEGALĂ PENTRU ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ ȘI PENTRU PLANUL DE MANAGEME  (Citit de 2943 ori)

0 Membri şi 1 Vizitator vizualizează acest subiect.

Offline Custode ANPLS

  • Full Member
  • ***
  • Mesaje postate: 125
  • Karma: +0/-1
  • Tel: 0730 097 505 * custode@fundatiasnagov.ro
    • Vezi Profilul
Vă invităm să COMENTAȚI și să PROPUNEȚI îmbunătățiri.

3. BAZA LEGALĂ PENTRU ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ ȘI PENTRU PLANUL DE MANAGEMENT

Legislația în vigoare care vizează modalitatea de realizare și implementare a planului de management cuprinde următoarele acte normative:
1.   Legea nr. 13/1993 pentru aderarea României la Convenția privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale din Europa, adoptată la Berna la 19 septembrie 1979;
2.   Legea nr. 451/2002 pentru ratificarea Convenției europene a peisajului, adoptată la Florența la 20 octombrie 2000;
3.   Legea nr. 58/1994 pentru ratificarea Convenției privind diversitatea biologică, semnată la Rio de Janeiro în 1992;
4.   Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;
5.   Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
6.   Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național — Secțiunea III — a — Zone Protejate;
7.   Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 894/1952 pentru aprobarea recomandării Comisiunei Monumentelor Naturii privitoare la declararea ca "Monument al Naturii" a pădurii Snagov și a unei porțiuni a lacului Snagov.
8.   Decretul nr. 142/1952 pentru declararea unor comune din raionul Snagov, regiunea București ca “stațiuni recreative muncitorești”;
9.   Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;
10.   Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 920/2003 pentru aprobarea Regulamentului de navigație pe Lacul Snagov, cu modificările și completările ulterioare;
11.   Legea nr. 407/2006 vânătorii și a protecției fondului cinegetic, cu modificările ulterioare;
12.   Ordin al ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului;
13.   Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu completările ulterioare;
14.   Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 317/2009 cu modificări și completările ulterioare;
15.   Hotărârea Guvernului nr. 323/2010 privind stabilirea sistemului de monitorizare a capturilor și uciderilor accidentale ale tuturor speciilor de păsări, precum și ale speciilor strict protejate prevăzute în anexele nr. 4A și 4B la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice;
16.   Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 159/1266/2011 privind aprobarea condițiilor de practicare a pescuitului recreativ / sportiv, regulamentului de practicare a pescuitului recreativ / sportiv și modelelor permiselor de pescuit recreativ / sportiv în ariile naturale protejate;
17.   Ordonanța de urgență nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura, cu modificările și completările ulterioare;
18.   Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 107/2010 privind aprobarea Planului de ajustare a efortului de pescuit, cu modificările și completările ulterioare;
19.   Ordonanța Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căi navigabile interioare, republicată;
20.   Legea nr. 54/2012 privind desfășurarea activității de picnic;
21.   Ordinul ministrului mediului și schimbărilor climatie nr. 1052/2014 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare și custodie a ariilor naturale protejate, cu modificările ulterioare;
22.   Ordinul ministrului mediului, pădurilor, ministrului administrației și internelor, ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 135/76/84/1284/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private;
23.   Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 3836/2012 privind aprobarea Metodologiei de avizare a tarifelor instituite de către administratorii / custozii ariilor naturale protejate pentru vizitarea ariilor naturale protejate, pentru analizarea documentațiilor și eliberarea de avize conform legii, pentru fotografiatul și filmatul în scop comercial.

Custodele ANPLS in baza conventiei de custodie 356 din 08.07.2014 cu MMAP.
Isi desfasoara activitatea in baza Planului de Management si a Regulamentului aprobat prin OM MMAP nr 652 din 31.03.2016 (publicat si in Monitorul Oficial nr ??? din ??.04.2016)