FORUM - ZONA SNAGOV (lac+păduri comune în 3 Comune)

C:1:ANPLS=Aria Naturală Protejată "Lacul Snagov" > REGULAMENT + PLAN de MANAGEMENT (+ Formulare - Proceduri / DISCUȚII) => R.REGULAMENTUL + PM.PLANUL de MANAGEMENT al ARIEI NATURALE PROTEJATE LACUL SNAGOV (integral=PDF) => : Custode ANPLS April 14, 2016, 11:58:48 PM

: REGULAMENTUL + PLANUL de MANAGEMENT ANPLS + Anexe // Ordinul MMAP de Aprobare
: Custode ANPLS April 14, 2016, 11:58:48 PM
În FIȘIERELE ATAȘATE se regăsesc următoarele DOCUMENTE de referință pentru ANPLS = Aria Naturală Protejată “Lacul SNAGOV":

1] Ordinul Ministrului Mediului Apelor și Pădurilor nr. 652 din 31.03.2016, cu anexele:
2] Anexa  I: PLAN MANAGEMENT AL ARIEI NATURALE PROTEJATE LACUL SNAGOV (108 pagini), inclusiv Anexele (conțin și Culoarele de Circulație pe lacul Snagov și Lista speciilor)
3] Anexa II: REGULAMENTUL ARIEI NATURALE PROTEJATE LACUL SNAGOV (14 pagini)
* Publicat în Monitorul Oficial - Partea I, cu nr. 380 bis in 18 mai 2016

La prevederile din documentele mai sus menționte, se adaugă toate celelalte prevederi legale (în special OUG 57/2007, aprobată prin Legea 49/2011, cu modificările și completările ulterioare).

La implementarea prezentului regulament, contribuie următoarele autorități:
a) Custodele ANPLS - Fundația Snagov (prin custozii săi);
b) Poliția Transporturi Navale Snagov;
c) Garda de Mediu;
d) Primăriile comunelor Riverane;
e) Jandarmeria
f) Apele Romane
g) Primariile riverane: Snagov, Gruiu, Ciolpani