FORUM - ZONA SNAGOV (lac+păduri comune în 3 Comune)

C:1:ANPLS=Aria Naturală Protejată "Lacul Snagov" > REGULAMENT + PLAN de MANAGEMENT (+ Formulare - Proceduri / DISCUȚII) => PM.Cap10. PRESIUNI ȘI AMENINȚĂRI IDENTIFICATE ÎN ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ LACUL SNAGOV => 10.VII. AGRICULTURĂ și SILVICULTURĂ => : Custode ANPLS April 15, 2016, 12:31:41 AM

: 10.VII. AGRICULTURĂ și SILVICULTURĂ
: Custode ANPLS April 15, 2016, 12:31:41 AM
Vă invităm să COMENTAȚI și să PROPUNEȚI îmbunătățiri.