FORUM - ZONA SNAGOV (lac+păduri comune în 3 Comune)

C:2:PATRIMONIUL NATURAL > BIODIVERSITATE (+Arii naturale protejate) - CONSERVARE Patrimoniu Natural (+Oportunități) => ANPLS > SANCȚIUNI - Proces Verbal de Constatare => : Administrator July 25, 2016, 08:01:36 PM

: Unele autoritati au ezitat sa furnizeze datele personale Custodelui ANPLS
: Administrator July 25, 2016, 08:01:36 PM
Din data de 13.07.2016, Custodele dispune de intreaga documentatie necesara aplicarii sanctiunilor prevazute de lege.
 
 Astfel, prin adresa cu nr. 0016188 din 29-06-2015 se confirma inregistrarea la registratura generala a autoritatii de supraveghere sub nr. 14347 din 14.06.2016.

Caci Custodele ANPLS (Fundatia Snagov) a depus documentatia prevazuta prin lege (declaratia de notificare) la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Si (totodata) conform Deciziei 200/2015 a ANSPDCP rezulta ca "notificarea nu este necesara atunci cand prelucrarea este prevazuta de lege".
Mai concret, Custodele ANPLS este organ cu atributii de control si asigura aplicarea prevederilor legale conform prevederii art. 50 (1) lit. d din OUG 57/2007 (aprobata prin legea 49/2011), aplicand sanctiuni in baza OG 2/ 2001. Care prevede ca atunci cand faptuitorii nu se legitimeaza si / sau opun rezistenta, Custodele solicita sprijinul autoritatilor abilitate (Politie, Jandarmerie, ANR, Gardieni Publici, etc.).